• 85 74 83 330

Systemy dla administracji

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. od wielu lat współpracuje z urzędami miast i gmin w zakresie odpłatnego wydruku decyzji podatkowych.

Proponujemy Państwu profesjonalne usługi wydruków masowych w formatach A4 (duplex) lub A3 (duplex).

Usługę realizujemy w siedzibie naszej firmy z poszanowaniem i zastosowaniem przepisów ochrony danych osobowych.

Wykonujemy wydruki z dostarczonych nośników z danymi lub z dokumentów wygenerowanych w systemach dziedzinowych.

Zachęcamy do współpracy.

Bliższe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 85 74 83 309 lub pisząc wiadomość na adres  


FISKUS.NET jest nowoczesnym systemem wspierającym pracę jednostek administracji publicznej. Z uwagi na intuicyjność i kompleksowość rozwiązania oprogramowanie cieszy się ogromną popularnością, zaufało nam już wielu klientów z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. FISKUS.NET posiada szereg zintegrowanych modułów, które zostały opracowane w odpowiedzi na Państwa potrzeby:


Moduł służy do ewidencjonowania i obsługi księgowej podatników i przedmiotów opodatkowania. Zapewnia możliwość obliczania wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.


Moduł służą do ewidencjonowania i obsługi księgowej podatników i przedmiotów opodatkowania. Zapewnia możliwość obliczania wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.


W module ewidencjonuje się dwa rodzaje podatników: osoby fizyczne i osoby prawne. Moduł umożliwia wyszukiwanie istniejących już podatników w bazie osobowej, dodawanie nowych osób do bazy, a także dokonywanie zapisów, edycji oraz innych działań na osobach. Informujemy o możliwej współpracy z systemami ewidencji ludności.


Oprogramowanie skierowane jest do gmin oraz związków gmin realizujących obowiązek ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 1648). Daje ono możliwość realizacji wszelkich zadań jednostki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Moduł służy do ewidencjonowania nieruchomości, z których wywożone są odpady, a następnie  naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.


Jest to jeden z modułów FISKUS.NET służących do obsługi podatków od aut. Umożliwia on do prowadzenie rejestru pojazdów i ich właścicieli oraz automatyczne obliczanie kwot należnego podatku.


Moduł przeznaczony jest  do rozliczenia księgowego podatków oraz opłat lokalnych. Program umożliwia łatwy i wygodny dostęp do wszystkich kont analitycznych podatnika.

Oprogramowanie składa się z wielu niezbędnych funkcji umożliwiających wykonywanie poniższych operacji:


Moduł służy do prowadzenia ewidencji jednostek opłacających dzierżawy. Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie nowych jednostek i informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości.

Wybrane korzyści z wdrożenia modułu:


Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji jednostek dla zarejestrowania umów najmu. Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie nowych jednostek i informacji dotyczących umów najmu i wynajmowanych nieruchomości.

Wybrane korzyści z wdrożenia modułu:


Oprogramowanie umożliwia ewidencję opłat niepodatkowych od osób fizycznych i prawnych.

W module można zarejestrować m.in.:

- opłatę targową,

- opłatę parkingową,

- opłatę komunikacyjną,

- opłatę skarbową,

- mandaty,

- koncesje oraz wiele innych.


Moduł skierowany jest do gmin, w których istnieje możliwość dokonywania wpłat. Podstawowa funkcja programu to obsługa kasy. Pozwala ona na dokonywanie wpłat zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej, wypłat i zwrotów. Jeśli wpłata związana jest z należnościami z tytułu podatków i opłat lokalnych, które ewidencjonowane są w Fiskus.net informacje w systemie aktualizowane są automatycznie.  Rozwiązanie umożliwia również generowanie raportów kasowych i rejestru operacji dziennych oraz ich wydruku.


Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji jednostek dla osób posiadających psy. Rozwiązanie pozwala na obliczanie opłaty za posiadanie psa i obsługi księgowej w tym zakresie.

Wybrane korzyści z wdrożenia modułu:


Oferujemy możliwość rozszerzenia podstawowych modułów o moduły dodatkowe. Dzięki ich zastosowaniu w szybki sposób można usprawnić i zautomatyzować pracę urzędu. Posiadamy szereg rozwiązań, które możemy zaimplementować na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez gminę.


Dzięki integracji jesteśmy w stanie wymieniać się informacjami z innymi systemami. Integracja zapewnia kompleksową obsługę z odpowiadającą na Państwa potrzeby.


Kody kreskowe i kody QR zostały wprowadzone, aby usprawnić pracę urzędów. Urzędnik ma możliwość zeskanować czytnikiem kod, aby zidentyfikować dokument i podatnika w systemie.

 


Moduł służy do egzekucji opłat za mandaty wystawione za jazdę bez biletu. Rozwiązanie umożliwia wystawianie wezwań przedsądowych oraz pozwów, wniosków o nadanie klauzuli wykonalności i wniosków komorniczych w systemie, a następnie ich wysyłanie w formie papierowej do Sądu lub w formie elektronicznej do e-Sądu.


Poznaj najlepsze rozwiązania dla samorządów oraz podmiotów z sektora finansów publicznych. Sprawdzone i stosowane każdego dnia w kilku tysiącach jednostkach w całej Polsce. Mamy dla Ciebie produkty zgodne z obowiązującym prawem, znacznie oszczędzające czas, zapewniające bezpieczeństwo i nowoczesność.


Strona 1 z 2

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2024 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.