• 85 74 83 330

Backup JST w ZETO

Bezpieczna kopia danych urzędowych.
 • Zgodność z ustawą o rachunkowości
 • Zgodność z RODO, archiwizacja danych wyłącznie na terenie Polski
 • Najwyższe standardy zabezpieczeń
 • Brak kosztów inwestycyjnych
 • Autoryzowany dostęp do archiwizowanych danych
 • Raportowanie o wykonanych archiwach
 • Oszczędność czasu i kosztów

Backup EDM w ZETO

Bezpieczna kopia Twojej dokumentacji medycznej.
 • Zgodność z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Zgodność z RODO, archiwizacja danych wyłącznie na terenie Polski
 • Najwyższe standardy zabezpieczeń
 • Brak kosztów inwestycyjnych
 • Autoryzowany dostęp do archiwizowanych danych
 • Raportowanie o wykonanych archiwach
 • Oszczędność czasu i kosztów

Prymus - wyniki ucznia

Aplikacja mobilna Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana użytkownikom korzystającym z dziennika elektronicznego naszego autorstwa. Aplikacja współpracuje także z dziennikiem elektronicznym Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.
 • Bieżąca informacja o ocenach
 • Analiza frekwencji
 • Widoki planu lekcji i wydarzeń związanych z planem lekcji
 • Prowadzenie kalendarza
 • Obsługa komunikatów
 • Automatyczne powiadomienia

Specjalna oferta urządzeń fiskalnych ONLINE

Zapoznaj się z nowymi wymaganiami stosowania urządzeń fiskalnych online.

ZETO Konsultacje on-line

 • Spotkania online
 • Konsultacje społeczne
 • Automatyczne powiadamianie o terminach konsultacji
 • Prowadzenie rad gmin, miast
 • Streaming konsultacji na kanał YouTube
 • Ankietowanie
 • Zbieranie i analiza opinii
Więcej informacji wkrótce.

System ProcEnt BMS jest zaawansowanym rozwiązaniem technicznym, którego celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie budowlanym.

 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
 • sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją
 • systemy alarmowy i monitoringu
 • systemy sterowania zasilaniem UPS
 • system sterowania oddymianiem pożarowym
 • sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych
 • integracja innych systemów automatyki w budynku

Dołącz do najlepszych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, staży oraz praktyk.
Zapewniamy:
 • Stabilną pracę w zespole w uznanej na rynku firmie IT
 • Udział w interesujących projektach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Elastyczne formy zatrudnienia - umowa o pracę, umowa B2B
 • Programy socjalne
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Innowacje w zasięgu ręki

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. jest jedną z największych firm informatycznych w województwie podlaskim, świadczącą kompleksowe usługi kierowane do firm, instytucji i klientów indywidualnych.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. na mocy umowy o dofinansowanie jest beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jakość

Posiadamy certyfikaty zarządzania projektami i usługami PRINCE2, ITIL, a potwierdzeniem wysokich standardów jakościowych i bezpieczeństwa są certyfikaty dotyczące norm ISO 9001 oraz ISO 27001.

Innowacyjność

Oferujemy innowacyjne rozwiązania profilowane na miarę zamierzeń Klientów, a w myśl przyświecającego nam hasła „Innowacje w zasięgu ręki” pozostajemy zawsze … dosłownie w zasięgu ręki. 

Doświadczenie

Mamy ponad 50 lat doświadczeń. Zbudowana w tym czasie lista Klientów i Partnerów oraz dotychczasowe realizacje świadczą o naszych możliwościach.

Kompetencje

Posiadamy koncesje w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także certyfikaty dotyczące przetwarzania informacji niejawnych.

Aktualności

Nasi partnerzy

0 mln+
Obsłużonych wniosków w systemach dla administracji
0%
Zakładów z branży mleczarskiej używających naszych aplikacji
0+
Lat doświadczenia
0+
Punktów danych systemu zarządzania budynkiem
© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.