• 85 74 83 330

Systemy fiskalne

Już dziś bądź gotowy na kasę fiskalną ONLINE

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mają możliwość stosowania nowego rodzaju urządzeń rejestrujących - kas i drukarek fiskalnych ONLINE. Będą one na bieżąco przesyłać dane i zdarzenia z kasy fiskalnej do Centralnego Repozytorium Kas.
Nowelizacja ustawy o VAT nakłada obowiązek wymiany dotychczas stosowanych kas w wybranych branżach. Ministerstwo Finansów podało terminy w jakich przedsiębiorcy są zobowiązani do rozpoczęcia korzystania z kas fiskalnych ONLINE.

W związku z tym przygotowaliśmy specjalną ofertę zarówno dla nowych jak i dotychczasowych Klientów.

Sprawdź od kiedy Twoja firma ma obowiązek stosowania kas fiskalnych ONLINE

Od 1 stycznia 2020 roku:

 • firmy świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (warsztaty samochodowe) w tym punkty naprawy opon ich zakładania, bieżnikowania
  i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów (wulkanizatorzy)
 • stacje paliw prowadzące sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych

Od 1 lipca 2020 roku:

 • firmy świadczące usługi gastronomiczne (również sezonowo) w tym placówki stacjonarne oraz prowadząca działalność cateringową
 • firmy prowadzące sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
 • firmy świadczące usługi hotelarskie w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

Od 1 stycznia 2021 roku:

 • podatnicy świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
 • firmy świadczące usługi budowlane
 • firmy realizujące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • firmy świadczące usługi prawnicze, adwokaci
 • firmy związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)

Uwaga!

Nowelizacja ustawy wymaga aby podatnik zapewnił do użytku urządzeń fiskalnych online dostępu do Internetu. Przepisy uwzględniają sytuację z brakiem zasięgu sieci komórkowych lub dostępem do operatorów świadczących usługi w zakresie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe czasowo zapewnienie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, jest on zobowiązany prowadzić ewidencję i zapewnić połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. W sytuacji, gdy połączenie nie jest możliwe w sposób trwały, użytkownik kasy ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży oraz, za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zapewnić to połączenie w ustalonych z nim odstępach czasowych.

Zwrot na kasę

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online. Zwrot nie przysługuje na urządzenia z papierową i elektroniczną kopią paragonów.
Zwrot na kasę fiskalną nie dotyczy każdego!

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas

lub zadzwoń

85 74 83 259
85 74 83 288


Nie znaleziono wpisu
© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.