• 85 74 83 330

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

Wersja z 27.03.2019r.


Dane osobowe

Administratorem przekazanych danych osobowych jest spółka Centrum Informatyki „ZETO” S.A., z siedzibą ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.  

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • sprzedaży towarów i świadczenia usług przez ZETO,
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • obsługi reklamacji,
  • zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. z zakresu rachunkowości i podatków,
  • obrony i dochodzenia roszczeń,
  • archiwizowania danych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora, który jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą. Natomiast podstawą do archiwizowania danych jest przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora dotyczący m.in. obrony i dochodzenia roszczeń.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale bez niej nie będzie możliwa realizacja celu.
 4. Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu będą archiwizowane przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe lub przez czas dotyczący ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń.
 5. Dane osobowe, które przetwarzamy nie są poddawane profilowaniu, ani nie są przetwarzane poza granicami naszego kraju.
 6. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza:
  • pracownikami i współpracownikami Spółki,
  • podwykonawcami i innym podmiotami wspierającym nas w realizacji usług,
  • podmiotami prowadzących działalność pocztową i kurierską,
  • bankami w zakresie realizacji płatności,
  • dostawcami, w zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji usług,
  • podmiotami uprawnionymi do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. urzędy skarbowe, sądy lub organy ścigania.
 7. Informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia danych,
  • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • usunięcia danych, jeżeli zgoda jest podstawą ich przetwarzania,
  • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
 8. Administrator danych oświadcza, że przekazane dane osobowe podlegają ochronie i są traktowane jako poufne oraz że stosuje adekwatne zabezpieczenia przed zagrożeniami.
 9. W sprawach realizacji powyższych praw dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Konrad Deroń, tel. 85 74 83 207, e-mail:  lub na adres Spółki, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.


Polityka plików cookie
 1. Użyte w Polityce plików cookies pojęcia mają następujące definicje:
  • Administrator – właściciel Strony tj. Centrum Informatyki „ZETO” S.A., z siedzibą ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok;
  • Pliki cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Stronę Administratora;
  • Strony – strony internetowe Administratora i wszystkie podstrony.
 2. Administrator oświadcza, że Strony nie zbierają żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika.
 3. Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na Stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy.
 4. Administrator oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Utrzymania sesji Użytkownika i na każdej podstronie Strony;
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe (persistent cookies) tj. pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Przeglądarki internetowe służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownik korzystając ze Stron może wyrazić zgodę na stosowanie cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej na wykorzystywanym przez siebie urządzeniu końcowym. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z funkcjonalnością zapewnioną przez jej producenta lub zrezygnować z korzystania ze Stron.
 8. Dostawcy przeglądarek internetowych wyposażają je w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie plików cookies oraz usuwać je z urządzenia końcowego.
 9. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na ustawienia skonfigurowane przez Użytkownika. Jednakże konsekwencją tego może być nieprawidłowe działanie niektórych podstron Strony.
 10. Szczegółowych informacji o sposobach obsługi plików cookies udzielają dostawcy przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub „ustawienia”.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2024 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.