• 85 74 83 330

Technologie budynkowe

Serwis i konserwacje

Serwis i konserwacje

W ofercie firmy C. I. ZETO S.A. znajdą Państwo szeroko pojęty serwis techniczny w zakresie:
•instalacji elektrycznych


•instalacji okablowania strukturalnego
•instalacji teletechnicznych
•instalacji automatyki budynkowej

Dzięki swojej elastyczności możemy Państwu zaoferować zarówno bieżące usuwanie awarii w w/w instalacjach jak i regularne konserwacje oraz przeglądy. Ze względu na wagę niektórych systemów budynkowych jesteśmy w stanie podjąć bardzo szybką reakcję na Państwa zgłoszenia. Wspomaga nas w tym elektroniczny system zbierania i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.


© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.