• 85 74 83 330

Systemy dla oświaty

PRYMUS WYNIKI UCZNIA

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (możliwość dodawania wielu dzieci) i uczniom korzystającym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A. Aplikacja współpracuje także z dziennikiem elektronicznym Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Aplikacja służy do wygodniejszego korzystania z danych o uczniach na urządzeniach mobilnych. Zapewnia dostęp do istotnych informacji związanych z przebiegiem nauczania m.in. do frekwencji, ocen, planu lekcji, kalendarza, wydarzeń, komunikatów oraz automatycznych powiadomień.

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia została wyposażona w najnowsze technologie w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych oraz otrzymywania natychmiastowych powiadomień*. Dzięki zastosowanym technologiom aplikacja stwarza jeszcze lepsze warunki do współpracy na linii szkoła-rodzic-uczeń. Jest prosta, wygodna i intuicyjna w obsłudze. Do aplikacji można dodawać uczniów uczących się w różnych szkołach pod warunkiem, że w danej szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Skrócony opis funkcjonalności

Oceny
 • Łatwy podgląd ocen
 • Prezentacja ocen bieżących, proponowanych semestralnych, końcowo-rocznych, końcowych
 • Informacja o dacie, wadze, kategorii oraz komentarzu oceny
 • Wyświetlanie ocen poprawionych
Frekwencja
 • Bieżąca informacja od razu po wstawieniu nieobecności, spóźnienia, usprawiedliwienia
 • Statystyczna informacja o nieobecnościach w danym semestrze, miesiącu i roku szkolnym
 • Przegląd nieobecności w podziale na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
Uwagi
 • Pełna informacja o uwagach z uwzględnieniem informacji kto i kiedy wpisał uwagę
 • Chronologiczna kolejność
 • Wyświetlanie pochwał
Kalendarz
 • Pełna informacja o wydarzeniach szkolnych, klasowych typu sprawdzian, kartkówka, wycieczka, wyjście do kina
 • Informacja o zbliżających się zdarzeniach szkolnych, klasowych
 • Prezentacja szczegółowych danych z wykorzystaniem graficznej osi czasu
Podręczniki
 • Zbiorcza informacja o podręcznikach w podziale na przedmioty, tytuły i autorów
Plan lekcji
 • Prezentacja planu lekcji z uwzględnieniem godzin, przedmiotów, sal oraz wydarzeń związanych z daną lekcją
 • Intuicyjna nawigacja po planie lekcji
Powiadomienia
 • Bieżąca informacja dla rodzica
 • Natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach w dzienniku elektronicznym* typu nieobecność w szkole, spóźnienie, otrzymanie oceny, poprawienie oceny, otrzymanie uwagi, pochwały, klasówka, praca domowa

Instalacja i uruchomienie

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play oraz z App Store

    

Zapraszamy do zapoznania się z filmami dot. obsługi aplikacji Prymus Wyniki ucznia na naszej platformie elearning.zeto.bialystok.pl

Uwaga!

Aby skorzystać z aplikacji, należy po jej uruchomieniu wprowadzić 10-znakowy token, uwzględniając przy tym wielkość liter. Wygenerowany token (dla każdego ucznia różny) jest prezentowany w Dzienniku elektronicznym na ekranie Panel ucznia. Jeżeli nie widzą Państwo tokenu w Panelu ucznia, prosimy o skontaktowanie się z wychowawcą klasy w celu jego wygenerowania.

Wychowawcy szkolni, korzystając z funkcjonalności Dziennika elektronicznego w menu Uczniowie > Zestawienie ocen na wywiadówkę mogą udostępnić zainteresowanym osobom adres do pobrania aplikacji oraz token do zalogowania. 

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania oraz sugestie dotyczące dalszego rozwoju aplikacji oraz świadczenia naszych usług, prosimy o ich kierowanie na adres email  

Informacje dodatkowe

Regulamin świadczenia usługi Prymus - wyniki ucznia
*Część wskazanych funkcji może być dostępna w wariancie rozszerzonym za dodatkową opłatą.


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.