• 85 74 83 330

Systemy dla oświaty

Prymus Dziennik elektroniczny to oprogramowanie webowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.). 


Przeglądarkowe narzędzie do prowadzenia transmisji video za pośrednictwem łącza internetowego. Przeprowadzenie streamingu może odbywać się w rozdzielczości HD. Narzędzie będzie pomocne szczególnie w pracy zdalnej z uczniami.


Dysk internetowy o określonej przestrzeni dyskowej, który jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów do zamieszczania folderów i plików z mechanizmami kontroli ochrony konta przed nieuprawnionym dostępem lub usuwaniem danych.

Proste udostępnianie zasobów z wykorzystaniem linków bezpośrednich.


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.