• 85 74 83 330
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o nieodpłatnym odbiorze zużytego sprzętu

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11.09.2015r.

Art. 37 [Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu]

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Informacje dla klientów:

 • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
 • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu

Zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmują się m.in.: 

 1. PSZOK, MPO Sp z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
 2. PSZOK, ZUOK w Hryniewiczach
 3. PSZOK, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski
 4. PSZOK, PT NECKO Sp z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów
 5. PSZOK, Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska PSZOK, Komunalnik Sp z o.o., ul. Rzeźnianej 31, 21-500 Biała Podlaska
 6. PSZOK, PUK Sp. z o.o. ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk
 7. PSZOK, ZGO Sp z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża
 8. PSZOK, PGO w Suwałkach Sp z o.o. ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki,
 9. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO
 10. PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka obsługuje Konsorcjum PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski

Szczegółowy wykaz miejsc zbierania oraz lokalizacji innych pojemników na elektroodpady znajduje się na stronie http://odpady.bialystok.pl/pl/segregujeodpady/elektroodpady/.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00