• 85 74 83 330

Moduły dodatkowe

Dodatkowe funkcje systemu „FISKUS”
1) Import wpłat masowych – wyciąg bankowy – indywidualne konta podatników;


2) Import wpłat z kasy systemu „Infosystem”;
3) Import zwrotów do banku;
4) Eksport tytułów wykonawczych do systemu „TAXI”
5) Masowe tworzenie i wydruk „Dokumentów definiowalnych”;
6) Kody paskowe lub QR na:
· decyzjach do wczytywania danych do kasy;
· potwierdzeniach odbioru do wczytywania zwrotek odbioru;
· dowodach wpłat;
7) Wystawianie faktur VAT;
8) Prowadzenie „Rejestru działalności regulowanej”;
9) Dodatkowy import danych z innych plików;
10) Skany dokumentów wejściowych.
11) współpraca z EPUAP, eksport korespondencji, eksport Tytułów wykonawczych TW1.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.