• 85 74 83 330

Moduł - Środki transportu

Moduł Środki transportu umożliwia


· wprowadzanie nowych jednostek i pojazdów;
· wyliczenie podatku od środków transportu;
· bardzo szerokie możliwości w zakresie ewidencjonowania pojazdów i przedmiotów
opodatkowania;
· wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować proces
rejestrowania deklaracji podatkowych oraz ich kolejnych korekt.
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez
operatora.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.