• 85 74 83 330

Moduł - Opłaty lokalne

Moduł Opłaty lokalne umożliwia :
· wprowadzanie należności takich jak opłata targowa, opłata parkingowa, opłata


komunikacyjna, opłat skarbowa, mandaty, koncesje oraz wiele innych itp.;
· prowadzenie rejestru różnych zobowiązań w jednej bazie danych;
· przeglądanie kont księgowych oraz możliwość wyszukania pojedynczej wpłaty
podatnika w ramach całego modułu księgowość.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.