• 85 74 83 330

Moduł - Nieruchomości osoby prawne

Moduł - Nieruchomości osoby prawne

Moduł - Nieruchomości osoby prawne umożliwia


· ewidencjonowanie podatników i przedmiotów opodatkowania;
· zapisywanie wymiaru masowo i pojedynczo;
· wystawianie decyzji wymiarowych, zmieniających, uchylających, stornujących oraz
oznaczenie decyzji – odwołana;
· wykonywanie różnych wydruków i zestawień, pozwalających szczegółowo i
precyzyjnie dokumentować proces rejestrowania deklaracji podatkowych oraz ich
kolejnych korekt;
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.
© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.