• 85 74 83 330

Moduł - Nieruchomości osoby fizyczne

Moduł - Nieruchomości osoby fizyczne

Moduł - Nieruchomości osoby fizyczne umożliwia


· ewidencjonowanie podatników i przedmiotów opodatkowania;
· zapisywanie wymiaru masowo i pojedynczo;
· wystawianie decyzji wymiarowych, zmieniających, uchylających, stornujących oraz oznaczenie decyzji – odwołana;
· wykonywanie różnych wydruków i zestawień, pozwalających szczegółowo i precyzyjnie dokumentować proces rejestrowania deklaracji podatkowych oraz ich kolejnych korekt;
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.