• 85 74 83 330

Moduł - Najem

Moduł „Najem” umożliwia:
· prowadzenie ewidencji jednostek dla zarejestrowania umowy najmu;


· wprowadzanie nowych jednostek;
· zarejestrowanie umowy, z której wynika obowiązek wnoszenia opłat najmu;
· zmiany w treści umowy mogą być wprowadzane w postaci przypisu lub odpisu.
· wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować
ewidencję i naliczanie opłat.
tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez
operatora


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.