• 85 74 83 330

Moduł - Księgowość podatkowa

Moduł - Księgowość podatkowa

Program jest przeznaczony do rozliczenia księgowego podatków oraz opłat lokalnych.
Umożliwia łatwy i wygodny dostęp do wszystkich kont analitycznych podatnika.

W systemie można wykonywać poniższe operacje:
· ewidencja wpłat, zwrotów oraz innych operacji;
· edycja obrotów;
· praca na rejestrach księgowych;
· zakładanie kont analitycznych;
· księgowanie na kontach wg planu kont urzędu;
· zakładanie różnych dokumentów księgowych;
· rozrachunek na koncie - rozksięgowanie dekretów strony MA na poszczególne
należności (m.in. należność główna, koszty upomnienia, odsetki);
· wystawianie upomnień i wezwań pojedynczo i masowo;
· wystawianie tytułów wykonawczych;
· wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłaty;
· ewidencja wystawionych dokumentów (upomnienia, wezwania, tytuły wykonawcze,
postanowienia o zarachowaniu wpłaty);
· import wyciągów z banku i kasy;
· zamykanie okresów po sprawozdaniu miesięcznym i kwartalnym;
· raporty do sprawozdawczości, uzgadniania zaległości i nadpłat oraz szereg innych
raportów;
· zachowanie historii danych przez 5 lat.
System umożliwia również import wyciągów masowych na indywidualne konta podatnika.

 


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.