• 85 74 83 330

Moduł - Dzierżawy

Moduł Mienie - Dzierżawy umożliwia:
•prowadzenie ewidencji jednostek dla osób opłacających dzierżawy;


•wprowadzanie nowych jednostek;
•zarejestrowanie umowy, z której wynika obowiązek wnoszenia opłat rocznych lub miesięcznych;
•zmiany w treści umowy mogą być wprowadzane w postaci przypisu lub odpisu.
•wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować ewidencję i naliczanie opłat.
•tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.