• 85 74 83 330

Systemy dla administracji

Backup EDM

Informatyka w medycynie od samych początków funkcjonowania naszej firmy była dziedziną, na którą kładliśmy duży nacisk. Uczestniczyliśmy w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych dla największych placówek ochrony zdrowia w woj. podlaskim. Potwierdzeniem wysokich standardów jakościowych i bezpieczeństwa naszej firmy są certyfikaty ISO dotyczące norm ISO 9001 – System Zarządzania Jakością oraz ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

W wyniku zebranych doświadczeń oraz analizy potrzeb użytkowników systemów informatycznych w służbie zdrowia, mamy przyjemność zaproponować Państwu usługę Backup EDM, spełniającą najwyższe standardy zabezpieczeń. Usługa Backup EDM doskonale wpisuje się w realizację wymogów ustawy ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849), w której to Art. 29 precyzuje, że Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat (z wyjątkami), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Zabezpieczenie archiwistyczne dokumentacji medycznej jest istotne ze względu na fakt, że zawarte są w niej informacje posiadające status tzw. “danych wrażliwych”. Obowiązkiem archiwizacji, przechowywania i zabezpieczenia oraz możliwie szybkiego odtworzenia dokumentacji medycznej objęta jest każda placówka medyczna. Dlatego usługa Backup EDM jest kompletną odpowiedzią na Państwa potrzeby w zakresie archiwizacji danych medycznych.

Backup EDM jest profesjonalnym rozwiązaniem, służącym do wykonywania kopii zapasowych danych zapisanych w Państwa systemach komputerowych i przechowywania tych kopii w Data Center ZETO S.A. 

Cechy charakterystyczne usługi Backup EDM:

  • Najwyższe standardy zabezpieczeń
  • Zgodność z RODO
  • Archiwizacja danych wyłącznie na terenie Polski
  • Łatwe i szybkie uruchomienie
  • Brak kosztów inwestycyjnych
  • Niskie miesięczne koszty utrzymania
  • Autoryzowany dostęp do archiwizowanych danych
  • Raportowanie o wykonanych archiwach
  • Łatwe odtworzenie danych
  • Oszczędność czasu i kosztów

Aby w pełni skupić się na prowadzeniu swojej praktyki lub placówki medycznej, możecie Państwo zadania archiwizacji i przechowywania dokumentacji powierzyć nam - firmie z wypracowanym doświadczeniem, posiadającej certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, która wraz z podpisaniem umowy o przetwarzaniu danych, bierze na siebie pełną odpowiedzialność odpowiedniego zarchiwizowania i autoryzowanego dostępu do dokumentacji medycznej. 

W celu poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 509 822 093 lub na adres e-mail:  


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.