• 85 74 83 330

AMMS / Infomedica

AMMS / Infomedica

HIS

Informatyka w medycynie od samych początków funkcjonowania firmy była dziedziną, na którą kładliśmy największy nacisk stąd też właśnie w tym zakresie posiadamy szczególne kompetencje i doświadczenia. Uczestniczyliśmy we wdrożeniu zaawansowanych systemów informatycznych dla największych placówek ochrony zdrowia w woj. Podlaskim.

Systemy informatyczne

Dla wsparcia obszaru ochrony zdrowia oferujemy  rozwiązania AMMS - Asseco Medical Management Solutions (obszar medyczny ) oraz InfoMedica (obszar administracyjno-zarządczy (ERP)) - obydwa produkty autorstwa Asseco Poland S.A.

 

 

Asseco Poland S.A. jest liderem rynku rozwiązań informatycznych dla sektora opieki zdrowotnej. Klienci to ponad 400 największych szpitali w Polsce oraz około 9 tysięcy jednostek lecznictwa otwartego, które wykorzystują oprogramowanie wspomagające ewidencję i rozliczanie wizyt pacjentów.

Pakiet AMMS oraz InfoMedica stanowią kompleksowy zintegrowany pakiet systemów informatycznych, którego zadaniem jest obsługa dużych oraz średnich szpitali, klinik, centrów medycznych, przychodni i ambulatoriów.

Pakiet AMMS oraz InfoMedica  dla Zakładów Opieki Zdrowotnej to rozwiązanie, które:

 • odpowiada za sprawne gromadzenie i dystrybucję wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili jego pojawienia się w jednostce, aż do zakończenia leczenia,
 • wspomaga lekarzy w ocenie stanu zdrowia pacjenta, ułatwiając dostęp do danych o stanie zdrowia każdego leczonego pacjenta,
 • umożliwia wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów stosowanych w procesie leczenia,
 • zapewnia obowiązkową sprawozdawczość statystyczną dla NFZ oraz dla instytucji i ośrodków statystyki medycznej,
 • usprawnia organizację procesu leczenia,
 • umożliwia pełne rozliczanie z NFZ,
 • wspomaga pracę średniej i dużej wielkości placówek świadczących usługi w zakresie lecznictwa otwartego - specjalizowany pakiet Przychodnia -  posiadający zarówno moduły adresowane dla recepcji, jak również gabinetów lekarskich. Wyposażony jest w specjalizowane funkcjonalności dedykowane do obsługi gabinetów medycyny pracy, stomatologii oraz placówek rehabilitacyjnych,
 • jest zgodny z obowiązującym polskim prawem regulującym działalność jednostek ochrony zdrowia. Każdorazowa zmiana zapisów prawa niezwłocznie znajduje odzwierciedlenie  w systemie informatycznym,
 • jest w pełni dostosowany do prowadzenia w jednostce elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie wszystkich informacji związanych ze zdarzeniami gospodarczymi zachodzącymi w szpitalu
 • obsługuje pełną księgowość i zarządzanie finansami, realizowanie rachunkowości zarządczej
 • usprawnia monitorowanie kontraktów i umów oraz wpływów z tytułu ich realizacji
 • umożliwia szczegółowy rachunek kosztów działalności bieżącej, kalkulowanie kosztów leczenia pacjentów

Najważniejsze cechy systemu

 •  ergonomiczny, nowatorski, wygodny i lubiany przez użytkowników interfejs graficzny, wyposażony w konfigurowalne panele użytkowników pozwalające na dostęp do danych i funkcji najczęściej używanych,
 • dostęp do danych poprzez urządzenia mobilne, co umożliwia korzystanie z systemu w każdym miejscu, także przy łóżku pacjenta,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń ilościowych i finansowych usług medycznych w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia  i innymi płatnikami komercyjnymi,
 • elektroniczna dokumentacja medyczna
 • pełna sprawozdawczość dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru, organów założycielskich, płatników świadczeń zdrowotnych, a także wykonywanie analiz na potrzeby zarządu zakładu,
 • prowadzenie analiz w czasie rzeczywistym,
 • obsługa wielu języków,
 • wysoka jakość i bezpieczeństwo przepływu informacji poprzez wykorzystanie mechanizmów min. takich jak asymetryczna kryptografia
 • obsługa elektronicznej dokumentacji medycznej od wprowadzania danych poprzez automatyczne tworzenie dokumentów, podpisywanie elektroniczne aż do wydania wersji elektronicznej,
 • skanowanie dokumentów identyfikacyjnych  podczas procesów rejestracji pacjentów,
 • wykorzystanie kodów 2D w procesie obsługi skierowań,
 • działanie na różnych systemach operacyjnych,
 • obsługa trybu nagłego, co umożliwia przerwanie wykonywanej pracy, wykonanie jednej pilnej operacji i powrót do przerwanej pracy,
 • współpraca z eWUŚ

 

 

Obszary funkcyjne


Obszar medyczny (część biała)

Ruch Chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, SOR
Apteka, Apteczka Oddziałowa
Blok Operacyjny
Blok Porodowy
Przychodnia (Rejestracja/Recepcja, Gabinet Lekarski, Statystyka LO)
Rehabilitacja
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Zarządzanie Dokumentacją Medyczną  
Bank Krwi
Laboratorium z mikrobiologią  
Pracownia Diagnostyczna
Pracownia Patomorfologii
Gabinet Zabiegowy
Stomatologia  
Punkt Pobrań
Oddział Dializowanych (Stacja Dializ)
Medycyna Nuklearna
Badania Kliniczne
Zakażenia szpitalne  
Rozliczenia z płatnikami (Rozliczenia z NFZ, Komercja, Symulator JGP)
Symulator Ryczałtu  
Transport Sanitarny
Aplikacja mobilna mHOSP (obchód lekarski i pielęgniarski)
Medyczny Portal Informacyjny
Wewnętrzne konsultacje Skype for Business


Obszar administracyjno-zarządczy (część szara)

Finanse-Księgowość
Rejestr Sprzedaży, Zakupów, Kasa, Windykacja
Kadry - Płace, Ewidencja Czasu Pracy (Grafik Pracy)
Gospodarka Materiałowa
Środki trwałe, Wyposażenie, Elektroniczna inwentaryzacja
Ewidencja aparatury medycznej
Obsługa zamówień i przetargów
Koszty (wycena kosztów rzeczywistych)
Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń
Kalkulacja Kosztów Leczenia
Budżetowanie
System Wspomagania Decyzji

 

 

System Informacji Zarządczej (SIZ)


Tworzenie raportów lub zestawień bazujących na danych gromadzonych w systemie medycznym (HIS) oraz systemie administracyjnym (ERP).
Tworzenie analizy rentowności grup JGP.
Kontrola stanu wykonania umów z NFZ.
Monitoring wykonanie budżetu.
Kontrola kosztów z uwzględnieniem ośrodków ich powstawania.
Bieżące śledzenie wyniku finansowego.
Dogłębna analiza sytuacji finansowej jednostki.
Analiza statystyk medycznych.
Współpraca z urządzeniami mobilnymi - informacja w dowolnym miejscu

Integracja z systemami zewnętrznymi


RIS
PACS
LIS
Systemy skanujące
Unit Dose
Sterylizatornie
Żywienie Chorych
Cytostatyki System Obiegu Dokumentów

 

 

Integracje

W przypadku równoległego funkcjonowania kilku systemów u klienta, zapewniamy integrację pozwalającą na wymianę pomiędzy nimi danych, a także eliminującą redundancję oraz konieczność wprowadzania tych samych danych w różnych jednostkach organizacyjnych klienta. Korzystamy z interfejsów własnej produkcji, a także gotowych rozwiązań oferowanych przez producentów systemów. W większości przypadków integrację przeprowadzamy na poziomie bazy danych lub poprzez standard HL7. Dodatkowo świadczymy usługę podłączania do systemu aparatury medycznej (RTG, urządzenia laboratoryjne, itp)


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.