• 85 74 83 330

Data Center

Integracja usług

Integracja usług to  implementacja rozwiązań przekształcenia danych na poziomie organizacji lub między  organizacjami w celu  rozwiązywania złożonych problemów przepływu danych. Integracja usług

obejmuje skomplikowane operacje reagowania na różne zdarzenia w systemie, między innymi ekstrakcję i transformacje danych, wyszukiwanie i analizowanie danych, powiadamianie, raportowanie.

Integracja usług zapewnia:

• szybki dostęp do aktualnych i kompleksowych danych organizacji
• poprawny przepływ informacji między systemami
• wizualizację danych
• wspomaganie zarządzania
• prawidłowy rozwój systemów IT


kontakt: 
tel. 85 7483328, 507181340


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.