• 85 74 83 330

Data Center

Rozwiązania sieciowe

W zakresie sieci komputerowych Centrum Informatyki oferuje szeroki zakres usług i rozwiązań obejmujący projektowanie, dostawy, instalacje i konfiguracje systemów sieciowych. W szczególności wykonujemy:

• konfiguracje dostępu do Internetu
• konfiguracja sieci komputerowych przewodowych i radiowych
• konfiguracje sieciowe stacji roboczych i serwerów
• konfiguracje systemów wydruku sieciowego
• segmentacje sieci w technologii VLAN
• konfiguracje połączeń szyfrowanych (VPN) typu „site-to-site” i klienckich
• instalacje i konfiguracje sieciowych urządzeń bezpieczeństwa typu IDS/IPS/AV , UTM
• instalacje i konfiguracje firewall-i aplikacyjnych (WAF)
• instalacje i konfiguracje serwerów poczty i stron internetowych
• instalację i konfigurację oprogramowania  bezpieczeństwa
• nadzór administracyjny nad działającymi systemami


kontakt: 
tel. 85 7483328, 507181340


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.