• 85 74 83 330

Data Center

Migracje systemów

Migracja czyli przeniesienie systemów to oferta obejmująca następujące usługi:

• Migracja do nowej wersji systemu. Usługa obejmuje  przeniesienie danych i bieżącej konfiguracji środowiska klienta do nowego systemu. Usługa dotyczy przypadku zakupienia nowej platformy systemowej i przeniesienia do nowego systemu wymaganych usług i aplikacji, ale również sytuacji wymiany/aktualizacji systemów na posiadanej platformie sprzętowej.
• Migracja do innego systemu. Usługa obejmuje przeniesienie danych oraz konfigurację środowiska w nowym systemie, w sposób umożliwiający poprawną pracę wymaganych aplikacji.
• Migracja do innej lokalizacji. Usługa dotyczy w szczególności przeniesienia przetwarzania do zewnętrznego usługodawcy (outsourcing) i obejmuje konfigurację  umożliwiającą zdalną pracę w systemie. W tym celu tworzone są połączenia komunikacyjne oraz konfigurowane środowisko użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami i usługami.


kontakt: 
tel. 85 7483328, 507181340

 


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.