• 85 74 83 330

Aktualności

Centrum Informatyki „ZETO” S.A. pomaga razem z Pajacykiem i Stop Hunger

Centrum Informatyki „ZETO” S.A. uczestniczyło w kampanii pod patronatem Sodexo wspierającej potrzebujące dzieci w ramach globalnej akcji charytatywnej "Stop Hunger" i programu Pajacyk, fundującego obiady dla dzieci.

Sodexo

Sodexo od 20 lat dofinansowuje posiłki dzieciom na całym świecie w ramach akcji Sodexo Stop Hunger,

której celem jest walka z niedożywieniem wśród najmłodszych.

W tegorocznej edycji Sodexo współpracowało z Polską Akcją Humanitarną (PAH) i jej programem Pajacyk.


© 2021 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.