• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2022


OGŁOSZENIE

z dnia 11.05.2022r.

Zarząd Centrum Informatyki „ZETO” Spółka Akcyjna w Białymstoku, działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

na dzień 26 maja 2022r., początek obrad o godz. 16.00

 

Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej siedziby Centrum Informatyki „ZETO” S.A. przy ul. Skorupskiej 9 w Białystoku

 

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, omówienie sprawozdania finansowego oraz projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za 2021 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

a. Marcinowi Łuszczewskiemu
b. Przemysławowi Henrykowi Misiewiczowi
c. Adamowi Kottowiczowi

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:

a. Janowi Grodzkiemu
b. Augustowi Kottowiczowi
c. Janowi Sadowniczykowi

12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 rok.
13 .Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Prezentacja kandydatów, wybory i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko uprawnieni z akcji oraz zastawnicy, a także użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, zostali wpisani do Rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski Navigator S.A. 

Zasady udziału akcjonariuszy w zdalnym Walnym Zgromadzeniu określa Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej ZETO pod linkiem https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze.

Hasło do materiałów będzie udostępniane akcjonariuszom na adresy email wskazane w Oświadczeniu przekazany Spółce.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00