• 85 74 83 330

Regulamin udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Centrum Informatyki "ZETO" S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 2021

W dniu 27.04.2021r. Rada Nadzorcza Centrum Informatyki „ZETO” S.A. uchwaliła nową wersję Regulaminu udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Centrum Informatyki „ZETO” S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu udostępnionego poniżej:

Dodatkowo zamieszczamy pomocniczo wersje edytowalne załączników Regulaminu:


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.